В целях выполнения требований стандарта SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 “Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий” фирма “INTERLAB-CONSULT” S.R.L. предлагает испытательным лабораториям следующие документы:

1) Процедура по валидации (оценке пригодности) методов испытаний - требование п.5.4.5 ISO/CEI 17025.

2) Процедура по оценке неопределенности результатов измерений - требование п.5.4.6 ISO/CEI 17025.

3) Процедура по обеспечению качества результатов испытаний - требование п.5.9 ISO/CEI 17025.

4) Процедура по управлению качеством реактивов - требование п.4.6.2 ISO/CEI 17025.

5) Procedura privind  prepararea in-house (în laborator) a Materialelor de Referinţă pentru controlul calităţii încercărilor prin intermediul Fişelor Şuhart.

 6) Procedura privind estimarea incertitudinii la etalonarea interna a echipamentelor (care nu sunt critice) conform p.5.6.1 ISO/CEI 17025. 

 7) Procedura privind determinarea intervalului de etalonare (interna /externa) pentru echipamentelor de măsurare critice şi necritice (conform Ghidului ILAC G24).

 8) Raport privind determinarea echipamentelor critice care necesita etalonare de catre laboratoare acreditate în etalonări sau de Institutul Naţional de Metrologie prin analiza şi evaluarea datelor din validarea sau verificarea  metodelor de încercări, din rapoartele de estimare a incertitudinii de măsurare, din  rapoartele de participare la încercări interlaboratoare (p.5.6.2.2 ISO/CEI 17025).

9) Raport-tip de etalonare interna a echipamentelor (care nu sunt critice) (p.5.6.1 ISO/CEI 17025).

10) Raport privind asigurarea prin înregistrări că etalonările şi măsurările efectuate la echipamentele critice sunt trasabile la sistemul internaţional de unităţi de măsură (p.5.6.2.1.1 ISO/CEI 17025).

11) Raport privind determinarea contribuţiei factorilor care au impact asupra corectitudinii şi fiabilităţii încercărilor (p.5.1.2 ISO/CEI 17025):

      -          factorul uman/calificarea personalului;

      -          condiţiile de acomodare şi de mediu;

      -          robasticitatea metodelor/procedurilor de încercare/analiza;

      -          echipamentele/verificarea metrological sau etalonarea lor.

                 Concluzii privind impactul factorilor: dominant /sau important /sau lipsă.

12) Raport privind Calcul Z-scor conform ISO/CEI 17043 din rezultatele obţinute la încercările de comparare interlaboratoare. Trasarea diagramelor Z-scor. Interpretarea rezultatelor obţinute la încercările de comparare interlaboratoare.

13) Raport privind evaluarea corelaţiei dintre incertitudinea de măsurare şi diferite nivele de concentraţie (sau diferite valori a parametrului incercat) a componentului determinat/analizat conform Ghidului EURACHEM/CITAC, anexa E.4.